Sykkelklubben ZWAP sitt formål er å fremme sykling som aktivitet for personer med parkinson, samt bidra til å skape oppmerksomhet om og skaffe veldedige midler til kampen mot parkinson.

Formålet skal oppnås gjennom :
  • Arrangere sykkelturer/-løp som skaper oppmerksomhet 
  • Arrangere sykkeltreninger på Zwift 
  • Tilrettelegge informasjon om digitalt støttet sykling for personer med  parkinson
  • Tilrettelegge for innsamling av veldedige midler til kampen mot parkinson
 ZWAP = Zwift against parkinson

Org.nr: 930 790 494 https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=930790494

OM zwap image